Oznámenie čísla bankového účtu

Preplatky z konečného vyúčtovania úhrad sú doručované v lehote 30 dní po zaslaní vyúčtovania. Najvýhodnejší spôsob ako mať preplatky doručené čo najskôr je ich zaslanie na účet užívateľa bytu. Pre tento spôsob doručenia preplatkov je potrebné správcovi doručiť (písomne alebo mailom) vypĺnené a podpísané oznámenie čísla bankového účtu. UPOZORNENIE: nestačí ak užívateľ uhrádza platby za byt bezhotovostne z účtu. Je potrebné číslo účtu potvrdiť písomne podľa vzoru: Oznámenie čísla bankového účtu (priložiť PDF Oznámenie čísla bankového účtu).

V oznámení je potrebné správne vyplniť IBAN Vášho bankového účtu a Variabilný symbol (nájdete na predpise úhrad).

Oznámenie čísla si môžte stiahnuť nižšie: