História

5. mája 2021 sme si pripomenuli tridsiate výročie založenia samostatného Bytového družstva v Snine. História nášho družstva je však dlhšia a siaha až do roku 1965, kedy bolo založené Stavebné bytové družstvo Snina pri národnom podniku VIHORLAT Snina. V sedemdesiatych rokoch zasiahol integračný proces aj bytové družstevníctvo. V roku 1975 vzniklo v našom regióne Okresné stavebné bytové družstvo v Humennom zlúčením bývalých bytových družstiev: Budúcnosť, Chemlón, BD pri MsNV v Humennom a SBD pri n.p. Vihorlat Medzilaborce. Neskôr v roku 1980 boli zlúčené ešte tri ostávajúce družstva v regióne a to najprv SBD Miestneho priemyslu a stavebníctva v Humennom a SBD Poľnohospodár v Humennom. K ním bolo rovnako v roku 1980 včlenené naše Stavebné bytové družstvo Snina. Vzniklo tak jedno veľké Okresné stavebné bytové družstvo Humenné, ktoré spravovalo v okrese  5964 bytov a evidovalo 6 310 členov. V týchto rokoch pokračoval dynamický rozvoj bytového družstevníctva v okrese najmä realizáciou družstevno-stabilizačnej výstavby bytov. 

V roku 1981 vzniklo údržbárske stredisko, ktoré patrilo medzi prvé na Slovensku. Toto malo pobočku aj v Snine a práve z tejto údržbárskej pobočky vzniklo v roku 1991 samostatné družstvo v Snine. K vzniku došlo na základe rozhodnutia ustanovujúceho Zhromaždenia delegátov dňa 26.4.1991. Dňa 15.5.1991 bolo družstvo zapísané do podnikového registra Mestského súdu Košice v oddiely Db., vo vložke 298, pod názvom „Bytové družstvo, Snina“.