Činnosť družstva

Bytové družstvo, Snina je správcom bytových domov a je zapísané v zozname správcov vedenom MDaV SR pod evidenčným čísloom 0220. Našou hlavnou činnosťou je správa cudzieho majetku. Ku správe cudzieho majetku pristupujeme s odbornou starostlivosťou a rešpektujeme všetky ustanovenia zákonov týkajúce sa správy bytov. Právna forma našej spoločnosti – družstvo, umožňuje všetkým členom, podielnikom družstva, podieľať sa na riadení a kontrole družstva.

Organizačne je družstvo členené na úseky:

  • organizačný,
  • ekonomický,
  • technický,
  • ubytovacie služby - prevádzka Ubytovne BD.

Výpis z OR SR pre družstvo si môžete pozrieť TU:

BD Snina, oddiel: Dr., vložka č.: 232/P

Údržbu a opravy zabezpečuje družstvo cestou spoločnosti Údržbyt, s.r.o.. Družstvo je jediným spoločníkom a vlastníkom tejto spoločnosti.

Výpis z OR SR pre spoločnosť ÚDRŽBYT si môžete pozrieť TU:

ÚDRŽBYT, s.r.o. Snina, oddiel: Sro, vložka č.: 1510/P