Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Ponuka údržby a opráv

Ponúkame široký rozsah prác spojených s opravami, modernizáciou a rekonštrukciou bytového fondu. Zabezpečujeme odstránenie porúch a havarijných stavov v bytových domoch a bytoch v mimopracovnom čase. Všetky práce vykonávame prostredníctvom vlastnej dcérskej spoločnosti Údržbyt, s.r.o..

Rozsah ponúkaných prác je nasledovný:

  • oprava, servis a údržba výťahov,
  • oprava a údržba elektrických zariadení,
  • oprava a údržba plynových zariadení,
  • opravy kúrenárske, vodárenské a zámočnícke,
  • montáž vodomerov,
  • uskutočňovanie jednoduchých stavieb,
  • murovanie a murárske práce,
  • obkladanie stien a omietkarské práce,
  • montáž okien,
  • maliarske práce,
  • pokládka dlážkových krytín,
  • zámočnícke práce a kovová výroba,
  • opravy striech – izolatérstvo,
  • vykonanie údržby a opráv spoločných častí, spoločných zariadení v bytových domoch, bytoch vlastníkov  a nájomcov podľa požiadaviek,
  • evidencia hlásení porúch v mimopracovnom čase BD Snina a zabezpečenie ich odstránenia,
  • čistiace a upratovacie služby,
  • predaj sanity, radiátorov a pod.,
  • ďalšie práce podľa požiadaviek zákazníkov.

Ponúkame prestavby vstupných vchodových brán do bytových domov spolu s montážou schránok a elektrických prístupových systémov s kľúčovým a bezdotykovým ovládaním na elektromechanické aj magnetické uzamykanie. Ponúkame rekonštrukcie odsávania v bytových domov za pomoci samotiažných ventilačných turbín. Ponúkame kompletné prestavby bytových jadier. Na všetky ponúkané práce Vám spracujeme konkrétnu cenovú ponuku.

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať:

ÚDRŽBYT, s.r.o.

Budovateľská 2204
069 01 Snina

057 / 762 21 81762 37 91758 21 40
Fax: 057 / 762 45 25
0903 634 377
bdsnina_udrzba@snina.net

Predstavenie ÚDRŽBYT, s.r.o.

Naša spoločnosť, Údržbyt, spoločnosť s ručením obmedzeným, bola založená na základe rozhodnutia Predstavenstva BD Snina zo dňa 21.6.1993. Zakladajúcim spoločníkom spoločnosti a tým aj jej stopercentným vlastníkom je BD Snina. Dňom vzniku spoločnosti bol deň 2.2.1994, kedy spoločnosť Údržbyt bola zaregistrovaná v obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach. Spoločnosť Údržbyt bola zriadená z bývalého strediska údržby Bytového družstva, Snina. Hlavnou činnosťou, ktorú má spoločnosť vyvíjať je zabezpečovanie údržby pre svojho zakladateľa, čo bolo písomne deklarované prijatím Štatútu spoločnosti v októbri 1997.

V súčasnosti je naša organizácia zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove pod názvom Údržbyt, spoločnosť s ručením obmedzeným v oddiely Sro., vo vložke č. 1510/P.

Vypis z OR SR pre spoločnosť ÚDRŽBYT si môžete pozrieť TU:

ÚDRŽBYT, s.r.o. Snina, oddiel: Sro, vložka č.: 1510/P

Hlavnou činnosťou spoločnosti Údržbyt, s.r.o. je poskytovanie služieb, činnosti a prác spojených s údržbou, opravami a modernizáciou bytového fondu pre svojho zakladateľa – BD Snina.

Spoločnosť zamestnáva v priemere 11 pracovníkov, z ktorých sú dvaja THP a zvyšok tvoria výkonní pracovníci údržby. Predmet podnikania (činnosti) spoločnosti je uvedený vo výpise z OR OS a  v živnostenskom oprávnení č. Žo-2004/46968/2/B. Poskytovanie služieb spojených s údržbou, opravami a modernizáciou bytového fondu je hlavnou podnikateľskou činnosťou našej spoločnosti. Zabezpečujeme bežnú a havarijnú údržbu podľa požiadaviek zriaďovateľa a vlastníka. Pri voľných kapacitách ponúkame svoje služby a vykonávame práce v rozsahu podľa ŽO aj pre iné právnické a fyzické osoby.

Činnosť Údržbyt, s.r.o.

Hlavnou činnosťou spoločnosti Údržbyt, s.r.o. je poskytovanie služieb, činnosti a prác spojených s údržbou, opravami a modernizáciou bytového fondu pre svojho zakladateľa – BD Snina.

Cenníky údržby a opráv

Tu si môžete pozrieť  základné cenníky pre údržbu a opravy