Vitajte na našich stránkach Správa bytového domu
Bytovým družstvom, Snina

Bývanie s dôverou

Dôvera alebo dôverovanie je viera, že vývoj pri existencii alternatív konania bude kladný alebo očakávaný, prípadne je to očakávanie od organizácie, že jej budúce konanie sa bude pohybovať v rámci spoločných hodnôt alebo morálnych predstáv.

Spoločnosť, ktorej sa dá dôverovať či ktorej možno veriť, sa označuje ako spoločnosť hodnoverná, vierohodná, kredibilná alebo dôveryhodná.

Naša spoločnosť, Bytové družstvo, Snina, pri správe zvereného  majetku koná tak, aby si také označenia zaslúžila a aby ste ju takto označovať mohli...

František Fecko
predseda predstavenstva

 

Galéria

Povedali o nás

 

Naši partneri