Konečné vyúčtovanie úhrad za rok 2020

Konečné vyúčtovanie úhrad za rok 2020 bolo vypracované a zaslané všetkým vlastníkom a užívateľom bytov v priebehu mája 2021.

Rovnako boli odoslané preplatky z vyúčtovania takým spôsobom, že užívateľom platiacim prevodom z účtu, ktorý užívateľ nahlásil spravcovi na základe oznámenia, boli preplatky zaslané na tento účet. Platiteľom platiacim iným spôsobom ( platiacim poštovou poukážkou, vkladom v hotovosti na účet alebo z účtu ktorý nie je nahlásený spravcovi) boli preplatky zaslané poštovým poukazom na výplatu prostredníctvom Slovenskej pošty. Upozorňujeme tých vlastníkov, ktorých vyúčtovanie skončilo nedoplatkom, na povinnosť úhrady nedoplatkov v lehote 30 dní po obdržaní vyúčtovania.

Dávame do pozornosti, že najvýhodnejší spôsob ako mať preplatky z vyúčtovania doručené čo najskôr je ich zaslanie na účet užívateľa bytu. Pre tento spôsob doručenia preplatkov je potrebné na BD Snina doručiť oznámenie čísla bankového účtu (mailom alebo poštou).


UPOZORNENIE: nestačí ak užívateľ uhrádza platby za byt bezhotovostne z účtu. Je potrebné číslo účtu potvrdiť písomne podľa vzoru: Oznámenie čísla bankového účtu.