Nový predpis mesačných platieb od 1.1.2022

V týchto dňoch sú našim klientom doručované nové mesačné predpisy preddavkov za plnenia a služby spojené s užívaním bytov platné od 1.1.2022. Nové  predpisy zohľadňujú nárast cien energií (teplo, elektrická energia, voda) a služieb od januára 2022. Zmeny predpisov boli realizované v súlade s uzatvorenými zmluvami o výkone správy, mandátnymi zmluvami, resp. zmluvami o nájme bytu. Žiadame užívateľov bytov o včasné zabezpečenie zmeny výšky platieb. Pri úhradách dodržujte pokyny uvedené v mesačnom predpise. Úhrady realizujte na bankový účet Vášho domu uvedený na predpise. Pri úhrade používajte správny variabilný symbol.