Pokladničné a stránkové hodiny

Bytového družstvo Snina upozorňuje svojich klientov, že od 1.2.2009 sú pokladničné a stránkové hodiny upravené následovne:

Pondelok:                  07.00 – 11.00                        12.00 – 15.00

Utorok:                                       nestránkový deň

Streda:                        07.00 – 11.00                       12.00 – 17.00

Štvrtok:                                      nestránkový deň

Piatok:                        07.00 – 11.00                       12.00 – 13.00

Platenie úhrad pokladňou a vybavovanie stránok je možné len v uvedenom čase.

Z dôvodu obmedzenia pokladničných hodín Bytové družstvo Snina vyzýva všetkých svojich klientov, ktorí realizujú úhrady za byty priamo v pokladni BD, na zmenu spôsobu platenia.

Doporučujeme úhrady za byty realizovať bezhotovostným bankovým prevodom alebo priamym vkladom na bankové účty BD Snina uvedené na rozpise preddavkov.

Úhradu je možné realizovať aj poštovou poukážkou. Poukážky sú k dispozícií na BD Snina.

Za porozumenie ďakujeme.

Bližšie informácie:

tel.:  057/762 21 81

          057/762 37 91

mobil: 0911 292 265

              0903 634 377

Komentáre sú uzavreté.