Postup pri zmene korešpondenčnej adresy

V prípade požiadavky zo strany užívateľa bytu o zmenu adresy na ktorú mu budú zasielané všetky doklady týkajúce sa bytu, je potrebné zo strany užívateľa predložiť následovnú žiadosť:

Tlačivo žiadosti si môžete stiahnuť TU:

Žiadosť o zmenu korešpondenčnej adresy

Komentáre sú uzavreté.