Oznámenie o spôsobe zasielania preplatkov z vyúčtovania

Preplatky z konečného vyúčtovania úhrad sú doručované v lehote 30 dní po zaslaní vyúčtovania.

Najvýhodnejší spôsob ako mať preplatky doručené čo najskôr je ich zaslanie na účet užívateľa bytu. Pre tento spôsob doručenia preplatkov je potrebné na BD Snina písomne doručiť oznámenie čísla bankového účtu. POZOR: nestačí ak užívateľ úhrádza platby za byt bezhotovostne zo svojho účtu. Je potrebné číslo účtu potvrdiť písomne podľa vzoru:

Oznámenie čísla si môžte stiahnuť TU:

Oznámenie čísla bankového účtu

Komentáre sú uzavreté.