Oznámenie o možnosti platenia úhrad za byty

Z dôvodu obmedzených pokladničných hodín Bytové družstvo, Snina vyzýva všetkých svojich klientov, ktorí realizujú úhrady za byty priamo v pokladni BD, na zmenu spôsobu platenia.

Doporučujeme úhrady za byty realizovať bezhotovostným bankovým prevodom alebo priamym vkladom na uvedené bankové účty BD Snina:

VÚB:                                     5719532/0200

ČSOB:                           4000666978/7500

SLSP:                             0460233454/0900

TATRA Banka:            2620114032/1100         

Pre správnu identifikáciu úhrady uveďte variabilný symbol z platobného výmeru!!!

Úhradu je možné realizovať aj poštovou poukážkou. Poukážky sú k dispozícií na BD Snina. Upozorňujeme, že prevod na náš účet pri platbe poštovou poukážkou trvá až 5 dni.

Úhrady za byty musia byť realizované v takom termíne, aby najneskôr posledný deň mesiaca za ktorý sa vzťahujú, boli pripísané na účte BD. V opačnom prípade bude uživateľovi zaslaná upomienka, ktorá je spoplatnená podľa cenníka BD.

Pri platbe v posledných dňoch mesiaca doporučujeme využiť priamy vklad na účty BD priamo v bankách VÚB a ČSOB. Pre takúto platbu môžete využiť následujúcu kartičku pre hotovostnú platbu v bankách VÚB a ČSOB:

Karticčka pre platbu vo VÚB a ČSOB

Kartičku si môžete stiahnuť TU:

Kartička pre hotovostnú platbu v bankách VÚB a ČSOB

Pri vklade na účet je platba pripísaná v prospech nášho účtu okamžite.

Za porozumenie ďakujeme.

Bližšie informácie:

tel.: 057/762 21 81

         057/762 37 91

mobil: 0911 292 265

              0903 634 377

Komentáre sú uzavreté.