Predstavenie ÚDRŽBYT, s.r.o.

Naša spoločnosť, Údržbyt, spoločnosť s ručením obmedzeným, bola založená na základe rozhodnutia Predstavenstva BD Snina zo dňa 21.6.1993. Zakladajúcim spoločníkom spoločnosti a tým aj jej stopercentným vlastníkom je BD Snina. Dňom vzniku spoločnosti bol deň 2.2.1994, kedy spoločnosť Údržbyt bola zaregistrovaná v obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach. Spoločnosť Údržbyt bola zriadená z bývalého strediska údržby Bytového družstva, Snina. Hlavnou činnosťou, ktorú má spoločnosť vyvíjať je zabezpečovanie údržby pre svojho zakladateľa, čo bolo písomne deklarované prijatím Štatútu spoločnosti v októbri 1997.

V súčasnosti je naša organizácia zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove pod názvom Údržbyt, spoločnosť s ručením obmedzeným v oddiely Sro., vo vložke č. 1510/P.

Vypis z OR SR pre spoločnosť ÚDRŽBYT si môžete pozrieť TU:

ÚDRŽBYT, s.r.o. Snina, oddiel: Sro, vložka č.: 1510/P

Hlavnou činnosťou spoločnosti Údržbyt, s.r.o. je poskytovanie služieb, činnosti a prác spojených s údržbou, opravami a modernizáciou bytového fondu pre svojho zakladateľa – BD Snina.

Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie. Jediným spoločníkom spoločnosti je BD Snina. Funkciu Valného zhromaždenia spoločnosti vykonáva štatutárny orgán zakladateľa – Predstavenstvo BD Snina. Kontrolným orgánom spoločnosti je Dozorná rada, ktorú tvoria členovia Kontrolnej komisie BD Snina. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú dvaja konatelia, ktorí sú menovaní Valným zhromaždením. Výkonným orgánom spoločnosti je vedenie spoločnosti – riaditeľ, ktorého menuje Valné zhromaždenie spoločnosti.

Spoločnosť zamestnáva v priemere 11 pracovníkov, z ktorých sú dvaja THP a zvyšok tvoria výkonní pracovníci údržby. Predmet podnikania (činnosti) spoločnosti je uvedený vo výpise z OR OS a  v živnostenskom oprávnení č. Žo-2004/46968/2/B. Poskytovanie služieb spojených s údržbou, opravami a modernizáciou bytového fondu je hlavnou podnikateľskou činnosťou našej spoločnosti. Zabezpečujeme bežnú a havarijnú údržbu podľa požiadaviek zriaďovateľa a vlastníka. Pri voľných kapacitách ponúkame svoje služby a vykonávame práce v rozsahu podľa ŽO aj pre iné právnické a fyzické osoby.

Komentáre sú uzavreté.