Predstavenstvo BD

 1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami vyhradené inému orgánu družstva.
 2. Predstavenstvo plní uznesenia zhromaždenia delegátov a zodpovedá mu za svoju činnosť. Predstavenstvo zvoláva a pripravuje rokovanie zhromaždenia delegátov.
 3. Predstavenstvo má deväť členov.
 4. Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu a dvoch podpredsedov  predstavenstva. Predstavenstvo menuje a odvoláva riaditeľa družstva.
 5. Zloženie predstavenstva BD je následovné:
 • Ing. Fecko František - predseda predstavenstva
 • Ing. Kočan Milan - podpredseda predstavenstva
 • Šelepec Michal - podpredseda predstavenstva
 • Ing. Cogan Juraj - člen
 • Ing. Medvec Peter - člen
 • Ing. Roško Daniel - člen
 • Kolarský Ján- člen
 • Ing. Kníž Marián - člen
 • Čopík Peter- člen

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>