Právna podstata a orgány družstva

Bytové družstvo, Snina je samostatný právny subjekt majetkovo oddelený od svojich členov. Právne vzťahy družstva sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Stanovami družstva a platnými všeobecne záväznými predpismi a vnútrodružstevnými predpismi. Najvyšším orgánom družstva je Zhromaždenie delegátov, kde členovia družstva prostredníctvom volených delegátov uplatňujú svoje právo riadiť náležitosti družstva a kontrolovať činnosť jeho orgánov. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi a kontroluje jeho činnosť a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva. Predstavenstvo má deväť členov a zodpovedá sa Zhromaždeniu delegátov. Kontrolná komisia je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Má päť členov volených z členskej základne. Kontroluje všetku činnosť družstva a zodpovedá sa iba Zhromaždeniu delegátov. Členská schôdza a predseda členskej samosprávy sú orgány, ktoré umožňujú všetkým členom družstva oboznámiť sa z celkovým stavom družstva a bytového domu. Predsedu volí samospráva, ktorú zastupuje ako delegát.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>