Oznam pre platiteľov SLSP

Oznamujeme užívateľom bytov, ktorí platia úhrady za užívanie bytu na účet Bytového družstva Snina vedený v Slovenskej sporiteľni, že od 1. mája 2013 bude každému platiteľovi za platbu na účet v SLSP účtovaný poplatok vo výške 0,08 €. Uvedený poplatok nám účtuje Slovenská sporiteľňa. Poplatok bude zúčtovaný na ťarchu karty užívateľa bytu vedenej na BD Snina.

V súvislosti s touto zmenou je potrebné navýšiť mesačnú úhradu za byt
o poplatok 0,08 €. Ak sa chcete vyhnúť plateniu poplatku, je možné
presmerovať Vašu platbu na účet Bytového družstva Snina vedený vo VÚB banke číslo: 5719532/0200, alebo v ČSOB číslo: 4000666978/7500, kde platby nie sú spoplatnené. Pri úhrade nezabudnite uviesť správny variabilný symbol.

Za pochopenie ďakujeme.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.