TENERGO sa mení na GGE

Teplárenské spoločnosti skupiny GGE sa fúziou zmenili na Teplo GGE

Spoločnosť Tenergo Brno, ktorá dodáva teplo a teplú vodu pre obyvateľov v Snine, bratislavskej Devínskej Novej Vsi a Želiezovciach a spoločnosť POV BYT, s. r. o., poskytujúca rovnaké služby pre obyvateľov Považskej Bystrice, uskutočnili 1. januára 2012 fúziu. Informovala o tom Linda Adameková zo spoločnosti GGE.

Zlúčením týchto dcérskych firiem Grafobal Group Energy vznikla nová spoločnosť TEPLO GGE. Tá bude odteraz zastrešovať všetky doterajšie aktivity v jednotlivých mestách. Zároveň sa stáva majoritným akcionárom spoločnosti SOUTHERM, kde zabezpečuje dodávku tepla pre väčšiu časť Dunajskej Stredy. Novým riaditeľom spoločnosti TEPLO GGE sa stal Rudolf Pradla. “Cieľom fúzie je sprehľadniť obchodnú štruktúru spoločností patriacich do skupiny GGE a vytvoriť priestor pre redukciu nákladov v rámci skupiny. Verím, že moje odborné poznatky pomôžu pri transformácii,” vysvetlil Pradla. Do novej spoločnosti Teplo GGE bude skupina Grafobal v budúcnosti začleňovať aj prípadné ďalšie akvizície.

Synergický efekt spojenia by sa mal podľa neho prejaviť aj v logistike a obchodnom styku so zákazníkmi. Do novej spoločnosti sa budú v budúcnosti začleňovať aj prípadné ďalšie akvizície GGE. “Posilňujeme našu pozíciu v energetike na Slovensku a zároveň veríme, že nám tento krok pomôže aj pri našich plánoch expanzie v rámci Európy,” dodal Pradla.

Spoločnosť POV BYT je najvýznamnejším dodávateľom tepla v meste Považská Bystrica. V súčasnosti dodáva teplo do približne deväť tisíc bytových jednotiek. Spoločnosť Tenergo Brno vznikla v roku 2000 s prioritným zameraním na prevádzku energetických zariadení. V roku 2010 sa stala súčasťou GGE. V súčasnosti prevádzkuje tepelné hospodárstva v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves, v Snine a Želiezovciach. V roku 2010 predala 400 terajoulov tepla.

Teplo GGE

Prostredníctvom svojich dcérskych spoločností podniká v oblasti energetiky, výroby a dodávky tepla a elektrickej energie, ako aj dodávky plynu.

Venuje sa aj správcovskej činnosti bytov a nebytových priestorov. V roku 2010 dosiahla skupina obrat 50 mil. eur.

Cez svoju dcérsku spoločnosť Tepláreň, a.s., prevádzkuje v Považskej Bystrici paroplynový cyklus s inštalovaným tepelným výkonom 63,2 MW a 60 MW elektrickým výkonom a v Dunajskej Strede kogeneračné jednotky s inštalovaným elektrickým výkonom 5 MW.

Spoločnosť zamestnáva viac ako 150 odborníkov z oblasti energetiky.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.