Prevody bytov do osobného vlastníctva v podmienkách BD Snina

Aj v roku 2010 a v tomto roku pokračuje BD Snina v transformácií svojho majetku, ktorá spočíva v prevodoch bytov z vlastníctva družstva do vlastníctva doterajších nájomcov. V roku 2010 sa k 1.7. začal prevod bytov na bytovom dome M-6/3 v 1.vchode, kde boli prevedené do OV celkovo 4 byty. K 31.12. sa začali prevody bytov na dome K-8, kde sa previedlo 9 bytov. Okrem týchto nových domov sa prevody bytov realizovali aj na všetkých ostatných domoch s už začatými prevodmi bytov na základe žiadosti nájomcov v celkovom počte 65 bytov. Z celkového počtu 1636 družstevných bytov sme evidovali k 1.1.2011 spolu 949 bytov prevedených do vlastníctva užívateľov. Z 32–och bytových domov  sa prevody bytov realizujú na 29-ich bytových domoch. Vo vlastníctve BD ostalo k uvedenému dátumu 687 bytov. Počet bytov v OV prevyšuje počet neprevedených bytov o 262. Prevody bytov doposiaľ nezačali na domoch K-3, K-9 a K-12. Predpokladáme, že do konca budúceho roku sa transformácia bytového fondu začne na každom bytovom dome.

Prevody bytov sa realizujú v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. „O vlastníctve bytov“ v platnom znení. Cenou družstevného bytu pri prevode do osobného vlastníctva nájomcu je v súlade s ust. § 17, odst. 7, zák. č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov nesplatený investičný úver s príslušenstvom (anuita) pripadajúci na prevádzaný byt. Samozrejmosťou je súčasné vyrovnanie prostriedkov určených na financovanie údržby a opráv pripadajúcich na prevádzaný byt. Prevod vlastníctva sa uskutočňuje na základe žiadosti nájomcov. Podľa percentuálneho počtu žiadosti o prevod vlastníctva bytu, je stanovené poradie bytových domov kde sa prevody realizujú.

V bytových domoch so začatými prevodmi bytov môžu záujemcovia o prevod vlastníctva bytu zo strany nájomcov požiadať o prevod vlastníctva bytu písomnou žiadosťou. Vzor žiadosti o prevod si môžete stiahnuť TU:

Žiadosť o prevod bytu do osobného vlastníctva z vlastníctva BD Snina

Prevody sa realizujú v dvoch termínoch k 1.7. a k 31.12. príslušného roka. Pripájame aktuálny grafický prehľad o postupe prevodov bytov v priebehu rokov 1999 až 2010. Tabuľku s prehľadom o počte prevedených bytov a o zostatku anuity si môžete pozrieť TU:

Prehľad prevodov bytov do OV, vyčíslenie zostatku anuity k 31.12.2010

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.