Archív kategorií: Oznamy

Možnosť platenia za byty

VÝZVA Z dôvodu obmedzených pokladničných hodín Bytové družstvo, Snina vyzýva všetkých svojich klientov, ktorí realizujú úhrady za byty priamo v pokladni BD, na zmenu spôsobu platenia. Doporučujeme úhrady za byty realizovať bezhotovostným bankovým prevodom alebo priamym vkladom na uvedené bankové účty BD Snina: … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Oznamy | Zanechať komentár

Oznámenie o pokladničných hodinách

ZMENA POKLADNIČNÝCH HODÍN Bytového družstvo Snina upozorňuje svojich klientov, že od 1.2.2009 sú pokladničné a stránkové hodiny upravené následovne: Pondelok:                  07.00 – 11.00                        12.00 – 15.00 Utorok:                                       nestránkový deň Streda:                        07.00 – 11.00                       12.00 – 17.00 Štvrtok:                                      nestránkový deň … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Oznamy | Zanechať komentár

Upozornenie na porušenie plomb vodomerov

Bytové družstvo Snina týmto upozorňuje nájomcov a vlastníkov bytov, že poškodením, alebo svojvoľným odstránením montážnych plomb na bytových vodomeroch (najmä pri prestavbách bytových jadier) dochádza k porušeniu Zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii, Vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole a STN … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Oznamy | Zanechať komentár

Zmena výšky preddavkov za byty od 1.1.2011

S účinnosťou od 1.1.2011 dochádza k zmene výšky preddavkov za služby spojené s užívaním bytov. Úprava bola vykonaná na základe posledne známych spotrieb energií z vyúčtovania roku 2009, ocenených na nové ceny médií a energií, ktoré sú platné pre rok … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Oznamy | Zanechať komentár

Oznámenie o zmene výšky preddavkov za byty

S účinnosťou od 1.1.2011 dochádza k zmene výšky preddavkov za služby spojené s užívaním bytov. Úprava bola vykonaná na základe posledne známych spotrieb energií z vyúčtovania roku 2009, ocenených na nové ceny médií a energií, ktoré sú platné pre rok … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Oznamy | Zanechať komentár

Zhromaždenie delegátov BD Snina v roku 2010

Dňa 12.5.2010 sa v priestoroch Svadobky HARMEN uskutoční o 16.00 hod riadne zasadnutie Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Snina. Hlavným bodom rokovania bude predloženie správy o hospodárení družstva v roku 2009, spolu s návrhom na schválenie účtovnej závierky za predchádzajúci rok. … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Oznamy | Zanechať komentár

Zhromaždenie delegátov BD Snina v roku 2009

Dňa 20.5.2009 o 16.00 hod sa v priestoroch Svadobky HARMEN uskutoční riadne Zhromaždenie delegátov Bytového družstva Snina. Hlavným bodom bude predloženie správy o hospodárení družstva v roku 2008 spolu s návrhom na schválenie účtovnej závierky, rozdelenie prebytku hospodárenia a schválenie … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Oznamy | Zanechať komentár

Oznam o vykonaní odpočtov 2008

V zmysle Zákona o energetike č. 657/2004 Z.z., Vám týmto oznamujeme, že v termíne od 27.12.2008 do 16.1.2009 sa uskutočnia odpočty bytových vodomerov studenej, teplej vody a pomerových rozdeľovačov vykurovacých nákladov. Presný dátum odpočtu bude oznámený na vchodových dverách tri … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Oznamy | Zanechať komentár

Zhromaždenie delegátov BD Snina 2007

Dňa 16.5.2007 sa uskutočnilo riadne zasadnutie najvyššieho orgánu nášho družstva – Zhromaždenia delegátov BD Snina. Z 91 pozvaných delegátov sa zasadnutia zúčastnilo 57 čo predstavuje 62,64%. Hlavnými bodmi programu rokovania bolo prednesenie správy o činnosti a výsledkoch hospodárenia BD Snina … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Oznamy | Zanechať komentár