Archív kategorií: Oznamy

Komentár k vyúčtovaniu preddavkov za rok 2012

Vážení užívatelia bytov, dostáva sa Vám do rúk konečné vyúčtovanie nákladov za služby spojené s užívaním bytov za rok 2012. Vyúčtovanie bolo vypracované podľa platnej legislatívy (náklady za dodané teplo na ÚK a prípravu TÚV podľa vyhlášky URSO  č. 358/2009 Z.z., … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Oznamy | Zanechať komentár

Oznam pre platiteľov SLSP

Oznamujeme užívateľom bytov, ktorí platia úhrady za užívanie bytu na účet Bytového družstva Snina vedený v Slovenskej sporiteľni, že od 1. mája 2013 bude každému platiteľovi za platbu na účet v SLSP účtovaný poplatok vo výške 0,08 €. Uvedený poplatok nám účtuje … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Oznamy | Zanechať komentár

Nové preddavky za služby od 01.01.2013

Úprava rozpisu preddavkov za služby spojené  s užívaním bytov od 1.1.2013 S účinnosťou  od 1.1.2013 dochádza k zmene výšky preddavkov za služby pojené s užívaním bytov. Úprava bola vykonaná na základe posledne známych spotrieb energií z vyúčtovania roku  2011, ocenených … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Oznamy | Zanechať komentár

Teplá voda…

Teplá voda, samozrejmosť ktorá v 21. storočí patrí neodmysliteľne k životnej úrovni. Stačí predsa otočiť kohútikom vodovodnej batérie… Obyvateľom viac ako štyritisíc sninských bytov v uplynulých tropických dňoch táto „samozrejmosť“ chýbala. Dôvod? Pravidelná odstávka z dôvodu vykonávania plánovaných revízií a opráv energetických zariadení a údržby a revízií … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Oznamy | Zanechať komentár

TENERGO sa mení na GGE

Teplárenské spoločnosti skupiny GGE sa fúziou zmenili na Teplo GGE Spoločnosť Tenergo Brno, ktorá dodáva teplo a teplú vodu pre obyvateľov v Snine, bratislavskej Devínskej Novej Vsi a Želiezovciach a spoločnosť POV BYT, s. r. o., poskytujúca rovnaké služby pre … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Oznamy | Zanechať komentár

Nové preddavky za služby a plnenia od 1.1.2012

S účinnosťou od 1.1.2012 dochádza k zmene výšky preddavkov za služby spojené s užívaním bytov. Úprava bola vykonaná na základe posledne známych spotrieb energií z vyúčtovania roku 2010, ocenených na nové predpokladané ceny médií a energií pre rok 2012. Úprava sa týka nasledovných položiek: Teplo … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Oznamy | Zanechať komentár

Dialkové odpočty PRVN a vodomerov

V oblasti merania a rozpočítavania energií sme v posledných rokoch svedkami rýchleho rozmachu diaľkového odpočtu dát ako pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov tak aj vodomerov. BD Snina má skúsenosti s  výrobkami českej firmy Metra Šumperk: pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov E-ITN 30.2 CZ a bytový vodomer s rádiovým … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Oznamy | Zanechať komentár

Prevody bytov do osobného vlastníctva v podmienkách BD Snina

Aj v roku 2010 a v tomto roku pokračuje BD Snina v transformácií svojho majetku, ktorá spočíva v prevodoch bytov z vlastníctva družstva do vlastníctva doterajších nájomcov. V roku 2010 sa k 1.7. začal prevod bytov na bytovom dome M-6/3 v 1.vchode, kde boli prevedené do OV celkovo 4 … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Oznamy | Zanechať komentár

20 rokov BD Snina

15. mája 2011 sme si pripomenuli dvadsiate výročie založenia samostatného Bytového družstva v Snine. Pri tejto príležitosti bol v Sninských novinách uverejnený rozhovor na túto tému. Uverejnený článok si môžšte pozrieť TU: Pri príležitosti dvadsiatého výročia bol vydaný aj informačný … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Oznamy | Zanechať komentár

Zmena pravidiel rozpočítania nákladov za teplo

Oznámenie o zmene pravidiel rozpočítania nákladov na vykurovanie pre rok 2010 Vážení užívatelia bytov, každoročne v máji Vám doručujeme konečné vyúčtovanie nákladov za predchádzajúci rok. Náklady za vykurovanie sa rozpočítavajú na jednotlivé byty podľa pomerových rozdeľovačov nákladov (ďalej len PRVN), čo je … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Oznamy | Zanechať komentár